Alternatieven

Sceptici zullen je aanraden te beleggen in "gewone", niet fiscaal vriendelijke beleggingsfondsen. Die kunnen een hoger rendement behalen dan de pensioenspaarfondsen, die aan meer regels gebonden zijn. En dat rendementssurplus zou dan zelfs het fiscaal voordeel van het pensioenspaarfonds overtreffen.

Een andere, nog krachtigere redenen om als jonge mens niet met pensioensparen te beginnen is dat je geld jarenlang vaststaat, en dat je ervan uit kunt gaan dat de wetgeving rond pensioensparen nog talloze keren zal wijzigen tegen je pensioen, zodat je niet weet waar je aan toe zal zijn op het moment dat je het geld wilt opnemen.

Nochtans is een pensioenspaarfonds een veilige belegging (juist omwille van de regelgeving errond) en een interessante optie (gezien het niet misse fiscale voordeel).

Extra