Fiscale en wettelijke aspecten van het pensioensparen

Hoeveel bedraagt mijn belastingvoordeel?

Pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen geven recht op een belastingvermindering. Deze belastingvermindering bedraagt 30 à 40% aan personenbelasting, plus uitgespaarde gemeentebelasting (die varieert in de meeste gemeentes tussen de 6,5 en de 8,5 %).

Een "vermindering van belasting" impliceert dat je belastingen betaalt. Vandaar dat deze vorm van pensioensparen fiscaal alleen interessant is als je een belastbaar inkomen hebt. Belastingplichtigen die leven van een beperkt vervangingsinkomen (bijvoorbeeld een ziekte- en invaliditeitsuitkering) of van een klein pensioen, zullen geen belastingvoordelen realiseren door aan pensioensparen te doen.

In het inkomstenjaar 2009 kun je 870 euro besteden aan pensioensparen.

Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Als je de premies van een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering minstens éénmaal hebt ingevuld op je belastingaangifte, dan zal je op je 60ste verjaardag een belasting van 10 % moeten betalen. Dit is zo als je vóór je 55ste met pensioensparen bent begonnen. Begin je u na je 55ste met pensioensparen en heb je ten minste vijf stortingen gedaan, dan wordt het kapitaal pas belast op de tiende verjaardag van de eerste storting.

De eindbelasting van 10 % is "bevrijdend". Dat wil zeggen dat de bank of de verzekeraar die 10 % automatisch zal inhouden op het ogenblik dat je 60 jaar wordt en dat je daarmee al uw fiscale verplichtingen ter zake hebt voldaan. Je hoeft dus daarna de inkomsten van je bijeen gespaarde bedrag niet meer aan te geven als een belastbare inkomst. Op die manier vermijd je gemeentebelasting.

U bent trouwens niet verplicht om op uw 60ste (op het ogenblik dat de belasting van 10 % wordt afgehouden) te stoppen met het pensioensparen. Integendeel, vanaf uw 60ste wordt het nog interessanter. Dat komt omdat u tussen uw 60ste en 64ste nog vijf keer een premie kunt betalen waarop u een fiscaal voordeel krijgt zonder dat u op dit gevormde kapitaal (tussen uw 60ste en 64ste) belasting moet betalen.

Op welke bedragen zal de belasting van 10 % worden ingehouden? Dat verschilt naargelang het gaat om een pensioenspaarverzekering, dan wel een pensioenspaarfonds.

Bij een pensioenspaarverzekering zal de 10 % worden ingehouden op de betaalde premies gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet. Op de winstdeelname van een pensioenspaarverzekering wordt er geen belasting geheven.

Bij een pensioenspaarfonds liggen de zaken anders. U zult op uw 60ste eveneens 10 % belasting moeten betalen, maar dan berekend op de premies gekapitaliseerd tegen een forfaitaire intrestvoet van 4,75 %. Deze intrestvoet wordt toegepast onafhankelijk van het werkelijke rendement van je pensioenspaarfonds.

Is er een instaptaks van 1,1% op pensioensparen?

Zowel op pensioenspaarfondsen als op pensioenspaarverzekeringen wordt er géén instaptaks geheven.

Extra