Ik heb dit jaar al gestort voor mijn ene pensioenspaarfonds, kan ik nog storten voor een ander?

Het is perfect mogelijk om twee pensioenspaarcontracten naast te laten bestaan (zie ook Veranderen). Echter, om het fiscaal allemaal optimaal te behouden, stort je per kalenderjaar best maar op één pensioenspaarcontract! Je mag namelijk maar één pensioenspaarcontract opnemen in je belastingaangifte...

Dus: als je dit jaar al gestort hebt voor een contract, en je wilt veranderen: stort eventueel dit jaar nog bij op het oude contract, tot het maximum. Wacht tot volgend jaar om te storten op een nieuw contract. Het oude laat je dan met rust.

Als je je beleggingsrisico's wilt spreiden door twee verschillende fondsen te combineren, of door een fonds te combineren met een contract met vaste rente: stort het ene jaar op het ene contract, het andere jaar op het andere.

Let er ook op dat je op elk van je pensioenspaarcontracten die je fiscaal inbrengt, in vijf verschillende jaren stortingen doet. Dit is immers een wettelijke bepaling.

Extra